27 de juliol de 2019
INCA
Venue: Claustre de Sant Domingo